Tegnerforbundets vedtægter

Hent Tegnerforbundets vedtægter på en pdf her.

Bestyrelsen

Bestyrelsen, som blev valgt på generalforsamlingen d. 22. marts 2023, består af:

Formand Maj Ribergaard
Næstformand / sekretær Kirsten Skotte Hansen
Bestyrelsesmedlem / kasserer Hans Ole Herbst
Bestyrelsesmedlem / webmaster Henriette Wiberg Danielsen
Bestyrelsesmedlem Claus Riis

Suppleant Aksel Studsgarth
Suppleant Alice Guldberg Faber

Se i øvrigt under Kontakt

Tilbage til toppen af siden

Kontingent og refundering af udgifter

Det årlige kontingent udgør 1.400 kr. i 2022 og kan fratrækkes din skattepligtige indkomst. Studerende betaler reduceret kontingent med ½ af fuldt kontingent. Kontingent opkræves årligt.
Kontingent betales inden årets afslutning, så årsmærke til medlemskortet for det følgende år kan udsendes ved det nye års begyndelse

Kontingent betales til Tegnernes konto: Reg.: 1551 Kontonr.: 366 804 29 45
eller på Mobile Pay: 236419

 

Refundering af udgifter

Hvis du har haft udgifter, som refunderes af Tegnerne, skal du udfylde et af nedenstående skemaer. Bilag kan vedhæftes som pdf- eller jpg-filer.

Skema og bilag skal indsendes senest 30 dage efter datoen for din udgift.

Skema til udgifter der refunderes af Tegnerne kan hentes her.

Skema til udgifter i forbindelse med kørsel i egen bil kan hentes her.

OBS! Bemærk at hvis du ønsker udgifter til transport i forbindelse med et af Tegnernes arrangementer refunderet, skal du kontakte Tegnernes bestyrelse inden udgiften.

Tilbage til toppen af siden

om_medlemskortet

Referater og beretninger

Hent referater og beretninger fra generalforsamlinger herunder:

Generalforsamling 2024 – referatberetning
Generalforsamling 2023 – referatberetning
Generalforsamling 2022 – referatberetning
Generalforsamling 2021 – referatberetning
Ekstraordinær generalforsamling 2021 – referat
Generalforsamling 2020 – referatberetning
Generalforsamling 2019 – referatberetning
Generalforsamling 2018 – referatberetning
Generalforsamling 2017 – referat beretning
Ekstraordinær generalforsamling 2016 – referat

Regnskab og budget

Regnskab for 2023Budget for 2024
Regnskab for 2022Budget for 2023
Regnskab for 2021Budget for 2022
Regnskab for 2020Budget for 2021
Regnskab for 2019 – Budget for 2020

GDPR – General Data Protection Regulation

Tegnerforbundets bestyrelse har på fastlagt regler så foreningens persondatabehandling er i overensstemmelse med EU’s General Data Protection Regulation og dansk persondata-lovgivning.

Hent vores regler for behandling af persondata her.

VISDA

Læs her: Gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af kulturelle midler fra VISDA 2022

Læs her: Gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af kulturelle midler fra VISDA 2021

Læs her: Gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af kulturelle midler fra VISDA 2020

Læs her: Gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af kulturelle midler fra VISDA 2019

Læs her: Gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af kulturelle midler fra VISDA 2018

Vild med at tegne

En kvalitativ interviewundersøgelse ved Mira Lightwood

Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Tegnerforbundet af 1919 og du kan læse den her.

Kontrakter

Ved tegneopgaver kan det være af betydning, at man udfærdiger en skriftlig aftale med den der bestiller opgaven – du kan se hvilke områder, det er væsentligt at huske i denne standardaftale.
Hent standardaftalen her
.

Tilbage til toppen af siden

Juridisk vejledning og ophavsret

Tegnerforbundets muligheder for at gå aktivt ind i vores medlemmers juridiske problemer er begrænsede, men skulle du få brug for juridisk rådgivning, kan vi tilbyde dig et møde med vores advokat Michael Nathan – og det vil forhåbentlig være nok til at afgøre, om det kan betale sig for dig at gå videre med din sag eller ej. Kontakt Tegnernes bestyrelse hvis du har brug for et møde med advokaten.

 

Tilbage til toppen af siden

Når du deltager i Tegnerforbundets ture og rejser

Tegnerforbundet arrangerer ture og rejser for medlemmerne. Vi har nogle få retningslinjer, som vi beder deltagere på turene følge. Læs her.

Tilbage til toppen af siden

Medlemsbladet Tegneren

I næsten 100 år udkom medlemsbladet Tegneren med jævne mellemrum. I årene 2011-2017 udkom Tegneren som trykt blad kun en gang om året. Fra 2017 har vores hjemmeside overtaget formidling af nyt og vigtigt for medlemmer af Tegnerforbundet.
Her kan du hente pdf-udgaverne af de sidste syv udgaver af Tegneren:

Tegneren Januar 2017

Tegneren Januar 2016

Tegneren Januar 2015

Tegneren Januar 2014

Tegneren Januar 2013

Tegneren Januar 2012

Tegneren Januar 2011

Tilbage til toppen af siden

Fonde

Tegnerforbundets Fond for CopyDan-midler

De midler, Tegnerforbundet administrerer på vegne af rettighedshaverne, kommer fra CopyDan-foreningerne Billedkunst og Tekst og Node. Midlerne kan ikke identificeres som tilkommende en bestemt rettighedshaver, men er udbetalt som en kollektiv pulje, der kan søges af alle rettighedshavere, der kan dokumentere tilknytning til den faggruppe, der omfattes af Tegnerforbundet.

En del af disse kollektive vederlag kan søges af rettighedshaverne og anvendes som støtte for uddannelsesformål eller til støtte af projekter og aktiviteter, som Tegnerne / Tegnerforbundet af 1919 finder egnede til støtte.

Der kan indsendes ansøgninger 1 gang om året.
Fra 2023 uddeles støtte kun en gang om året med ansøgningsfrist d. 1. september.

For at sikre en ensartet bedømmelse vil ansøgninger blive behandlet ved første bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen.

Støtte til uddannelsesformål er ét-årige – og støtte til personlige projekter kan højst bevilliges to gange indenfor en to-årig periode, herefter er modtagere af støtte afskåret fra at søge i to år.

Dette gælder ikke for projekter, arrangementer eller kurser og lignende, der kommer en større kreds af rettighedshavere til gode.

Bestyrelsen for Tegnerforbundet behandler og godkender ansøgningerne – og indtil projektet / forløbet er afsluttet, må ansøgeren betragte det udbetalte som et lån.

Når projektet / forløbet er afsluttet beder Tegnerforbundet dig om at lave en rapport, vi kan anvende til beskrivelse af anvendelsen af de kollektive midler og til inspiration for kolleger. Rapporten offentliggøres på tegnerforbundet.dk

Søg støtte ved at bruge vores online ansøgningsskema

Eventuelle spørgsmål kan stilles til:

Formand
Maj Ribergård

tlf.: 51 52 27 50
maj@ribmunk.dk

Svend Grams Mindelegat

Oplysninger om Svend Grams Mindelegat kan findes på linket her.

Skat

Hvordan er det lige med kunst og skat?
Er legater skattepligtige?
Find Dansk Kunstnerråds indlæg om reglerne for beskatning af kunst og legater her.

Tilbage til toppen af siden