kontakt_tegnerne

Tegnerforbundets bestyrelse:

Bestyrelsen har fordelt forskellige arbejdsområder i mellem sig – du er velkommen til at henvende dig til det bestyrelsesmedlem der varetager det område, du ønsker at kommentere eller vide mere om – ellers er du altid velkommen til at  kontakte formanden

Formand
Alice Guldberg Faber
Kastrupvej 31
4300 Holbæk
tlf.: 28 74 16 36
alicegfaber@gmail.com

Alice er formand og repræsenterer foreningen i Dansk Kunstnerråd
hvor medlemmerne også kan finde mange nyttige artikler og oplysninger
Opgaver for formanden er blandt andet, at modtage henvendelser om medlemsskab af foreningen, modtage og behandle sager til forelæggelse for bestyrelsen, forberede dagsordener til bestyrelsens møder og følge op på bestyrelsens beslutninger.
Alice er også kontaktperson til 100 års-udvalget, hvor alle er velkomne med ideer og arbejdskraft.100 års udvalget handler om at skabe begivenheder, skrive artikler med mere op til og på selve året 2019.
Alice er også kontaktperson i forhold til pressen, så har du historier eller andet, som kan sætte Tegnerne – Tegnerforbundet i fokus, så henvend dig endelig.

Næstformand
Ole Jensen
Lorentzensvej 3, Ejby
4070 Kirke Hyllinge
tlf.: 20 21 25 16
oj@ojdesign.dk

Ole er næstformand og står for kontakten til CopyDan og Nordiske Tegnere.

Kasserer
Henriette Wiberg Danielsen
Jerichausgade 31
1777 København V
tlf.: 24 26 16 17
henriette@sidenhen.dk

Henriette er kasserer, laver bladet Tegneren og står for hjemmesiden.
Hun arrangerer rejser, udflugter og møder.
Kontaktperson i 100 års-udvalget.
Henriette er også Tegnernes kontakt til European Illustrators Forum.

Bestyrelsesmedlem
Kristian Lund Jakobsen

Ellehusvej 2
Hallebyore
4450 Jyderup
tlf.: 20 81 99 18
kljakobsen@live.com

Bestyrelsesmedlem
Lise Seisbøll Mikkelsen
Howitzvej 67 G, 3. tv
2000 Frederiksberg
tlf.: 93 98 80 89
lseis@hotmail.com

Suppleant
Martine Noring
Matthæusgade 27
1666 København V
tlf.: 24 47 85 37
m@noring.dk

Suppleant
Jo Blicher Møller
Østre Kvartergade 1, 1. tv
Avedørelejren / Filmbyen
2650 Hvidovre
tlf.: 24 89 24 89
hr@jomo.dk

Tegnerforbundets advokat er:
Michael Nathan
cphlex.dk

Tegnerforbundets revisor er:
Peter Deiborg
deiborg.dk

Kontakt webmaster:
web@tegnerforbundet.dk