kontakt_tegnerne

Tegnerforbundets bestyrelse:

Bestyrelsen har fordelt forskellige arbejdsområder i mellem sig – du er velkommen til at henvende dig til det bestyrelsesmedlem der varetager det område, du ønsker at kommentere eller vide mere om – ellers er du altid velkommen til at  kontakte formanden

Formand

Alice Guldberg Faber
Kastrupvej 31
4300 Holbæk
tlf.: 28 74 16 36
alicegfaber@gmail.com

Opgaver for formanden er blandt andet, at være foreningens ansigt udadtil og svare på de mange forskellige henvendelser Tegnerforbundet modtager og selvfølgelig også om medlemskab af foreningen. Modtage og behandle sager til forelæggelse for bestyrelsen, forberede dagsordener til bestyrelsens møder og følge op på bestyrelsens beslutninger. Er også suppleant til VISDAs bestyrelse, hvor Lise Seisbøll Mikkelsen er vores repræsentant.

Alice er også kontaktperson til 100 års-udvalget, hvor alle er velkomne med ideer og arbejdskraft.100 års udvalget handler om at skabe begivenheder, skrive artikler med mere op til og på selve jubilæumsåret 2019.

Alice er også kontaktperson i forhold til pressen, så har du historier eller andet, som kan sætte Tegnerne – Tegnerforbundet i fokus, så henvend jer endelig.

Kasserer og næstformand

Hans Ole Herbst
Engvej 14
7200 Grindsted
Tlf: 23 95 54 10
mail@hansoleherbst.dk

Hans Ole er næstformand, kasserer og repræsenterer foreningen i Dansk Kunstnerråd

Bestyrelsesmedlem og webmaster

Henriette Wiberg Danielsen
Jerichausgade 31
1777 København V
tlf.: 24 26 16 17
henriette@sidenhen.dk

Henriette står for foreningens hjemmeside.
Hun arrangerer rejser, studieture og møder.
Kontaktperson i 100 års-udvalget.
Henriette er også Tegnernes kontakt til European Illustrators Forum

Bestyrelsesmedlem og sekretær

Lise Seisbøll Mikkelsen
Howitzvej 67 G, 3. tv
2000 Frederiksberg
tlf.: 93 98 80 89
lseis@hotmail.com

Lise er også foreningens sekretær og har kontakt til forskellige Kreative foreninger. Lise arbejder med at indsamle oplysninger om Tegnerforbundets historie og forsøger at skaffe medlemmerne af foreningen gratis adgang til museer med mere.
Lise er vores repræsentant i VISDAs bestyrelse og har kontakt til Samrådet

Bestyrelsesmedlem

Claus Riis
Baghuset
Ravnsborggade 21 b
2200 København N
Tlf: 29 45 55 80
tegner@clausriis.dk

Claus er med i udstillingsgruppen, som arbejder på at få en udstilling med Tegnerforbundets medlemmer i jubilæumsåret 2019.
Udstillingsgruppen består udover Claus af medlemmer af Tegnerne Jo Blicher Møller og Bodil Nygaard

Suppleant

Anne-Mette Odgaard
Øster Voldgade 14, 3tv
1350 København K
Tlf: 33 33 73 08
annemetteodgaard@mail.dk

 

Anne-Mette er suppleant til Dansk Kunstnerråd

Tegnerforbundets advokat er:
Michael Nathan
cphlex.dk

Tegnerforbundets revisor er:
Peter Deiborg
deiborg.dk

Kontakt webmaster:
Henriette Wiberg Danielsen
web@tegnerforbundet.dk