kontakt_tegnerne

Tegnerforbundets bestyrelse:

Bestyrelsen har fordelt forskellige arbejdsområder i mellem sig – du er velkommen til at henvende dig til det bestyrelsesmedlem der varetager det område, du ønsker at kommentere eller vide mere om – ellers er du altid velkommen til at  kontakte formanden

Tegnerforbundet af 1919s logo

Hvis du har brug for vores logo, kan du hente det her.
Det findes i to varianter og kan hentes til brug på skærm eller til tryk.

Formand

Maj Ribergård

Tlf: 51 52 27 50
maj@ribmunk.dk

Opgaver for formanden er blandt andet, at være foreningens ansigt udadtil og svare på de mange forskellige henvendelser Tegnerforbundet modtager og selvfølgelig også om medlemskab af foreningen. Modtage og behandle sager til forelæggelse for bestyrelsen, forberede dagsordener til bestyrelsens møder og følge op på bestyrelsens beslutninger.

Maj er også kontaktperson til pressen, så har du historier eller andet, som kan sætte Tegnerforbundet i fokus, så henvend dig endelig.

Næstformand og sekretær

Kirsten Skotte Hansen
Islands Brygge 11, 2. th
2300 København S
Tlf: 26 17 81 20
kirsten.skotte@gmail.com

Kirsten er næstformand i foreningen.
Kirsten er suppleant i Dansk Kunstnerråd

Kasserer

Hans Ole Herbst
Engvej 14
7200 Grindsted
Tlf: 23 95 54 10
mail@hansoleherbst.dk

Hans Ole er foreningens kasserer

Bestyrelsesmedlem og webmaster

Henriette Wiberg Danielsen
Jerichausgade 31
1777 København V
tlf.: 24 26 16 17
henriette@sidenhen.dk

Henriette står for foreningens hjemmeside og nyhedsbreve.
Hun arrangerer rejser, studieture og møder.
Henriette er også Tegnerforbundets kontakt til European Illustrators Forum

Bestyrelsesmedlem

Claus Riis
Baghuset
Ravnsborggade 21 b
2200 København N
Tlf: 29 45 55 80
tegner@clausriis.dk

Claus er vores repræsentant i VISDAs bestyrelse og har kontakt til Samrådet
Claus er vores suppleant  i EIF – European Illustrators Forum

Suppleant

Aksel Studsgarth
Sølystparken 5
2290 Nivå
Tlf: 21 64 51 08
a.studsgarth@gmail.com

Aksel er vores kontaktperson i Dansk Kunstnerråd.

Suppleant

Alice Guldberg Faber
Kastrupvej 31
4300 Holbæk
tlf.: 28 74 16 36
alicegfaber@gmail.com

Tegnerforbundets advokat er:
Michael Nathan
cphlex.dk

Tegnerforbundets revisor er:
Peter Deiborg
deiborg.dk

Kontakt webmaster:
Henriette Wiberg Danielsen
web@tegnerforbundet.dk