artikel

Rapport fra Roussillion

I 2020 fik vi støtte af Tegneforbundet til en tegnetur til Sydfrankrig. Turen blev udsat i halvandet år pga corvid-19. I ventetiden ændrede vores fokus på turens indhold sig, og vores ambitionsniveau steg et par grader. Vært og kursusleder Karin Olesen, billedkunstner og gallerist, var klar til at tage imod os her i september 2021.

Forårshilsen, mens vi venter …

Det seneste år har alting som bekendt været anderledes, end det plejer at være. For nogle har det betydet væsentlig færre arbejdsopgaver – for andre er der pludselig dukket helt nye opgaver op. Vores medlem Maj Ribergård hører til de sidstnævnte, og det fortæller hun om her:

Rapport fra en håndtegners arbejdsbord

Vores medlem Birde Poulsen har aldrig overgivet sig til skærmtegningens lyksaligheder. Hun elsker penslens muntre flugt over det lækre akvarelpapir, selvom hun godt kan se, at der er visse fordele ved PhotoShops fortrydelseskommando. Her fortæller hun om de forskelligartede udfordringer, hun oplever ved sit arbejdsbord: