Udstilling: Ret Mange Tegninger

Der er så mange interessante udstillinger – og nogle af dem opdager man først, når de er væk. Derfor er det altid dejligt, når et af vores medlemmer tager sig tid til at anmelde en af dem. Alice Faber og Tommy Flugt besøgte Jesper Christiansens udstilling i Roskilde Kunstforening.

Tegninger har deres eget liv

Ret mange tegninger med Jesper Christiansen i Roskilde Kunstforening er et virvar af billeder fra fortid 1984 til tæt nutid 2017. Det er en yderst interessant udstilling af en kunstner, der ikke betragter sig som tegner og selv siger, at han ikke kan tegne. Det må være op til publikum hvad de mener om den sag. Men de Ret mange tegninger i små rammer fra gulv til loft siger noget andet og insisterende i deres nærvær. De vil ses og bliver set. Et selvportræt med slør for ansigtet – er det en vittighedstegning, en politisk kommentar til tiden, en humoresque? Eller er det bare et påfund i en urolig pen og kunstnersind, der bare hele tiden er i bevægelse.

Når man kender lidt til Jesper Christiansens oeuvre kan man godt finde sammenfald og henvisninger til tidligere værker. Stolene fx, gentagelser i tegninger. Men man skal ikke forledes til at tro at de udstillede tegninger er skitser til hans større malerier. Det er de ikke. Jesper Christiansen bruger ikke skitser til sine store værker: Dantes billederne om Paradiset eller udsmykningen i Byretten i København med Søren Kierkegaard fortællinger. Han går bare i gang med dem og bruger så lærredet som en slags skitsebog, som kan overmales og tegnes videre på afhængig af ny inspiration eller research undervejs. Han læser meget undervejs, søger oplysninger igennem litteraturen. Stemninger, lyde, ting, dufte osv eller tid. Kan man male den, spurgte han sig selv i Virginia Wulff serien. Og svarede på sit eget spørgsmål igennem malerierne. Han bliver ofte inspireret af film og hans yndlingsinstruktør er Tarkovskijs værker. Specielt Spejlet, en fantastisk barndomserindring har sat sit præg på hans maleriske udvikling. I den film foregår der ting af fortællemæssig karakter som er helt usandsynlige og poetiske registreringer af tid, fortid og nutid vævet ind i hinanden så man accepterer, hvad man ser. I Virginia Wulff værkerne har han brugt filmens virkemidler i sin fortælling.

Tilbage til tegningerne. De har deres eget liv. Jesper Christiansen kan ikke tegne, og dog gør han det. Det er næsten som en Holbergsk syllogisme: Jesper kan ikke tegne, men han kan skrive, så ergo: Jesper Christiansen tegner, når han skriver. Det er bare noget han gør. Det er ikke til billederne, malerierne. Det er bare noget der kommer. Han havde samlet 8 store plastikposer med tegninger, der skulle smides ud da hans gallerist opdagede det og fik standset det. Sammen sorterede de fra og ud og sad så tilbage med 2000 tegninger af noget der bare kommer og er en del af Jesper Christiansens arbejdsmetode. Han tegner og tænker og indfald og udfald ryger ned på papiret som en slags underbevidstheds reaktion på noget i ham og i tiden.

I Tyskland har han opdaget at man interesserer sig for tegninger og at der er et stort marked for dem, også prismæssigt. Hvilket der ikke er herhjemme. Han har opdaget at det er en værkside, der har sit eget liv side om side med malerierne. Tegningerne kommer fra det ubevidste. Det er tæt på at skrive. Det kommer let og hurtigt som en tanke man kan fange og tegne ned på papiret, der er lige ved hånden.
Hans billeder, malerierne tager halve år at male. Tegningerne er tæt på ham og var egentlig upåagtede for ham, men nu er han og galleristen begyndt at registrere dem. De betyder nu noget for Jesper Christiansen, han har fået øjnene op for deres værdi for ham selv. Og så kan de også sælges og det var nyt for ham. Fra at have været papirer på vej i en affaldspose, er de nu blevet en forstået og integreret del af han virke.

Tegningerne er meget forskellige strøtanker, som efterhånden som der er kommet flere til gennem årene, har skabt et eget “Christiansensk” univers. De består ofte af både tegning og tekst, og der er en tendens til at teksten er et andet sted end billedet, og at de to ting sat sammen laver en slags irrationel eller ligefrem ulogisk pointe, skriver han selv i sit forord til udstillingen i Roskilde Kunstforening. Se Ret mange tegninger.

Udstillingen varer til 22.10.2017.

Alice Faber & Tommy Flugt 11.10.2017

2 kommentarer til “Udstilling: Ret Mange Tegninger”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *