Sharing Possibilities – EIF konferencen Oslo 2017

Forbundet European Illustrators Forum har i dagene 4. – 6. oktober 2017 afholdt sin anden konference i Oslo. Forbundet, der omfatter interesseorganisationer for illustratorer fra hele Europa, har siden dets etablering i 2003 holdt årlige træf i Bologna, Italien, og i 2014 var Grafill, den norske organisation for visuel kommunikation, for første gang vært for et flerdages møde imellem repræsentanter fra mange af de europæiske interesseorganisationer.

I denne omgang, hvor Grafill atter var vært, mødtes repræsentanter fra Norge, Sverige og Finland, Tyskland, Østrig, Italien, Spanien, Slovakiet, England og Irland til et par dages intens debat omkring illustratorers og grafiske designeres arbejdsvilkår i vore forskellige lande.

Konferencen var tilrettelagt af den norske tegner Cathrine Louise Finstad. Hele den første dag gik med, at deltagerne enkelt- eller parvis holdt oplæg og viste powerpoint-shows, især om hvad de tilbyder deres medlemmer, og hvilke landvindinger organisationerne har opnået igennem de seneste år. Ind imellem oplæggene samledes vi i skiftende grupper for at debattere oplæggene og diskutere, hvad vi hver især bedst kunne bruge hjemme i vore egne forbund – til gavn for vore egne medlemmer. Rigtig mange gode ideer kom fra de forskellige oplægsholdere, også ideer der vil kunne bruges her i Danmark. Vi danske deltagere, Henriette Wiberg Danielsen og undertegnede, fra Tegnerforbundets bestyrelse måtte selvfølgelig konstatere, at nogle af de meget større forbund – fra f.eks. England og Sverige – med deres store medlemstal og fastansatte personale havde flere ”muskler” at spille med hensyn til eksempelvis at arrangere tegnerfestivaller og lignende. Ikke desto mindre klarer vores relativt lille forbund sig ret godt i det internationale selskab; blandt andet fik vi på konferencen styrket vort netværk sådan, at når vi fremover arrangerer studieture til udlandet, eksempelvis turen til Wien i april 2018, da vil vore kolleger i de pågældende lande gerne modtage os og hjælpe med at lave spændende turprogrammer for vore danske deltagere.

På konferencens anden dag brugte vi en del af eftermiddagen på et meget givtigt besøg på Munch Museet, viste en stor udstilling med titlen Mot Skogen. Udstillingen, der var kurateret af filosoffen Karl Ove Knausgård, viste kun få af de mest kendte Munch-værker. Den bestod i stedet af en lang række mere skitseprægede malerier og grafiske arbejder ikke mindst fra Edvard Muncks senere år, hvor stemningen i hans billeder generelt blev lysere og mindre ”dybdepsykologiske” end i værker som eksempelvis ”Skriget” fra 1893. Netop det motiv har kunstneren imidlertid arbejdet med i mange varianter, og vort konferencehold fik på en museumsrundvisning særlig mulighed for at opleve, hvordan seks af varianterne, to malerier, to litografier og to tegninger, for tiden undersøges minutiøst af fem restauratorer fra hvert sit EU-land. Munch lavede ofte sine billeder på lærreder og papir af ret billig kvalitet, og målet med de (meget nørdede!) undersøgelser skal give museet redskaber til – trods det relativt skrøbelige lærred og papir – at give værkerne så lang en levetid fremover, som overhovedet muligt. Det var spændende at høre om specialist-arbejdet og at se forskerne sidde med luppe og pincetter og undersøge mikrofibre!

Gennem Oslos efterårskølige solskin tog mødelederen Cathrine os op og ned ad nogle af byens meget stejle gader og gennem en af de smukke kirkegårde. Der fik vi også hilst på Munchs gravminde.

Lise Seisbøll Mikkelsen

Illustratorer fra hele Europa samlet i Oslo
Præsident for EIF Cathrine Louise Finstad byder velkommen til Sharing Possibilities 2017
Den danske delegation (Henriette og Lise) fortæller om forholdene i Danmark og i Tegnerforbundet
Besøg på Munch-museet

1 kommentar til “Sharing Possibilities – EIF konferencen Oslo 2017”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *