Vidensdeling om copyright

Samrådets årlige vidensdelingsdag blev afholdt d. 28. september 2017 i KODAs lokaler i Nordhavnen. Fire medlemmer af Tegnerforbundet deltog.

Alice Faber refererer fra mødet:

I indbydelsen stod: Gennem historien har udvikling af ny teknologi forandret verden. Ny teknologi i den digitale tidsalder, vi lever i, vil også forandre vores – den kunstneriske ophavsretlige – verden.

Efter velkomsten fortalte Journalist Henrik Palle om den digitale virkeligheds korte historie fra tankesættet i 1994 hos nogen, at det med ”Internettet er noget der går over” til den digitale virkelighed i dag ”af alle for alle”.

Advokat Martin von Haller Grønbæk introducerede Blockchain: link – hvad det er og hvad det kan, – en avanceret teknik som måske kan anvendes i rettighedsforvalningen.

Direktør Kasper Halkier, Create Denmark: link (forvaltningsorgan som varetager streamings området, som falder uden for Copydan) – ridsede den teknologiske udvikling op: Faldet i flow TV-sening og øget brug af andre medier og de udfordringer det giver i forhold til kunstnerrettigheder.

Til slut en paneldebat mellem paneldeltagerne og tilhørerne. I panelet: Morten Hjort, One Right, BA Music Management (RMC) -Jens Visby, Koda – Louis Barnholdt Clausen, Linkfire, musiker og sangskriver – Niels Mosumgaard, sangskriver, musiker, fmd for DPA og Koda – Henrik Palle journalist Politikken – Martin von Haller Grønbæk, advokat.

Det primære jeg fik ud af mødet er, at der kan være teknologiske løsninger på vej, som forsøger at matche de mange ændringer i platforme og menneskers brug af de mange forskellige medier, i et rettigheds perspektiv.

Journalist Henrik Palle talte om den teknologiske udvikling fra 90-erne til i dag
Oplæggene rundedes af med en paneldiskussion
... og Steen Malberg havde selvfølgelig sin skitseblok med

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *