Poul Ankers mindeord om Arne Dahl

Arne Dahl – døde 9 juli 2018

Et langt liv i fagets tjeneste er sluttet for en “kæmpe”. En tegner som ville noget med sit fag. Gennem mange år helt fra studieårene i Tegne- og Kunstindustriskolen i 60erne, stod han altid i fagets frontlinie, parat til at forsvare dets interesser.

Over en længere årrække havde fotograferingen stærkt tag i ham, men det blev i den grafiske branche med “domicil” i Nyhavn, der for mig blev hans livsværk.

For Arne var medlemmernes faglige, økonomiske og juridiske interesser det primære, – herunder ophavsretten, leveringsbetingelser og prisdannelser – var krumtappen som alle i faget har nydt godt af. Gennem utallige møder har han forsvaret tegnernes rettigheder og pligter.

Den fællesnordiske tegnerorganisation – Nordiske Tegnere – blev for ham en livsopgave ved siden af Tegnerforbundet. Gennem utallige møder i de nordiske lande skabte han sammenhæng og forståelse for værdien af at have fælles nordiske regler.

Møderne i Norden gav ham inspiration og indsigt i de forskellige organisationers arbejde og problemer – til gavn for hele det nordiske samarbejde – som han videreførte i vores egen organisation.

Arne var en stærk forhandler, som altid var velforberedt og klar til at kæmpe for det han fandt var det rigtige. Der var ikke mange kompromisser i hans bagage.

Han var en helt uundværlig medspiller i bestyrelsen, men til tider også en utrolig irriterende modspiller.

Arne var et sammensat menneske, som måske kun få rigtig forstod. Jeg vil savne ham som en god kollega og en fremragende sparringspartner.

Poul Anker

Brøndbyøster d. 15. juli 2018

Arne Dahl tegnet af Anne Gyrithe Schütt

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *