Nordisk møde om ophavsret

Den 23. november blev der afholdt nordisk copyright-møde i Piperska Muren i Stockholm. Anne-Mette Odgaard og jeg (Henriette) deltog i mødet som repræsentanter for Tegnerforbundet. Mødets værter var Copyswede og KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd).Anne-Mette tog noter, og dem får I lov til at kigge med i her:

Marika Lagerkrantz, der er tidligere svensk kulturattaché i Berlin, kommenterede:
Det er mest jurister, administratorer og politikere der deltager i konferencer om kulturen, der er for få kunstnere.
Lad os aldrig mere få centraliseret kunst, som tidligere i østeuropa, men centraliseret beskyttelse af kunstneres rettigheder.
Politikere taler meget om beskyttelse af kulturarven, men bør huske at dagens kunst er morgendagens kulturarv.

En illustration om copyright blev præsenteret:
Fyrtårnet symboliserer belysning og beskyttelse af kunstnerisk virksomhed.

Nyt fra de nordiske lande siden sidste år

Finland
Det er blevet godkendt, at forfattere kan udøve deres virksomhed i selskabsregi, hvilket er en skattemæssig fordel for dem.
Om copyright blev det nævnt, at finske unge ikke ved nok om copyright på internettet.

Norge
Der har hidtil været en dårlig fordeling af copyright midlerne, men Stortinget forhandler i øjeblikket om en ny lov.

Island
Det er kun Piratpartiet, der forholder sig til copyright. De øvrige politiske partier beskæftiger sig ikke med emnet.
Rettighedshaverne får ingen hjælp til at kræve deres ret.

Danmark
Medieforliget betyder at der fyres i DR, og at der nedlægges radiokanaler.
Den generelle holdning til copyright ændrer sig i positiv retning.

Færøerne
Tidligere blev der kun udbetalt kollektive midler, men nu udbetales også individuelle copyright midler.
Mange opfatter det som en form for understøttelse til kunstnere.
Forfattere honoreres nu, hvis deres tekster læses op i radioen.
Regeringen betaler for udgivelse af undervisningsmateriale og betaling ved genoptryk er sat op til 100%.
Færøerne er ikke medlem af EU, men følger EUs regler.

Sverige
Der forventes ny lovgivning om Trademarks.
KLYS arbejder for at forbedre levevilkårene for kunstnere og forsøger at påvirke medlemmer af EU-parlamentet i den retning.

Indlæg fra Sveriges justitsministerium:
Patrik Sundberg beskrev udviklingen i trialogen mellem EU-parlamentet, -komissionen, og -rådet.
Det er udgiverne mod skaberne.
Der blev nævnt en del af de enkelte artikler i direktivet, og at der er problemer med afgrænsning og nye teknologier.
I forhold til de regler der gælder i de nordiske lande, forventes der kun små ændringer.
Direktivet forventes godkendt inden marts 2019 og EU-valget.

Forretningsmodeller i forhold til Internet-platforme

United Screens
Der er tale om et mellemled mellem rettighedshavere, annoncører og diverse platforme (primært Facebook)
Hvis Copyright ikke er registreret får man ingenting.
En film der blev vist 314.000 gange gav intet til rettighedshaverne, men i filmen indgik en sang, hvis rettighedshavere var registreret, og de fik så betaling.
Artikel 13 i det nye EU-direktiv giver mulighed for at kræve ophavsret, men gør ikke arbejdet.

Create Denmark
Danske skuespillere, filminstruktører og manusforfattere bliver udsat for pres fra streamingtjenesterne.
Det er derfor besluttet, at der ikke indgås individuelle aftaler, men at organisationerne forhandler på rettighedshavernes vegne.
De danske organisationer ønsker at bevare den danske model, hvor honoraret afhænger af antal visninger (genudsendelser), i modsætning til en buy-out model, der kun ville give 20-25% af det ønskede honorar.
Der er dialog med streamingtjenesterne.

Stim – Music has Value
Stim ligner vores KODA
Der er problemer med betaling for streaming, der er flere brugere end betalere for video og især audio.
Det giver usikkerhed at rettighederne er spredt, så det ideelle er en one-stop-shop.

Marika Lagerkrantz:
Generelt er hemmelighedskræmmeri om økonomi og etik et problem.
Forhandlingerne bliver sværere af, at forretningsmodellerne er ukendte.
F.eks. vides det ikke hvor, hvordan og hvor ofte en film bliver vist, hvis det er udenfor Europa.

TEOSTO
Indsamler og fordeler til musikere og pladeforlag i Finland.
Tidligere blev de organiserede rettighedshavere kompenseret for privat kopiering via en afgift på blankmedier.
Efterhånden blev kopiering erstattet af streaming, og der blev behov for stats-kompensation.
Beløbet blev fastsat politisk og ikke faktuelt, og senere ramt af nedskæring.
Der forhandles i december om stop for yderligere nedskæring.

1 kommentar til “Nordisk møde om ophavsret”

  1. Lise Seisbøll Mikkelsen

    Tak til jer begge for en rigtig fin briefing om hovedemnerne – udfordringerne – i de forskellige nordiske lande. Kh Lise

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *