<id=”top”>

Netværk er vigtigt

For at varetage vores medlemmers interesser bedst muligt er Tegnerne – Tegnerforbundet af 1919 medlem af andre nationale og internationale organisationer. Her kan du læse om hvilke, og du kan finde links til de forskellige organisationers hjemmesider.

Om Dansk Kunstnerråd

Dansk Kunstnerråd er en tværfaglig organisation for de professionelle kunstneres organisationer i Danmark, med henblik på samarbejde på det kunst- og kulturpolitiske område. Ialt har Dansk Kunstnerråd 23 medlemsorganisationer med ca. 18.000 medlemmer.

Dansk Kunstnerråd har til formål at varetage kunstens og de professionelle kunstneres kulturpolitiske placering i samfundet, herunder at arbejde for de professionelle kunstneres interesser i politisk, retslig, økonomisk og social sammenhæng.

Dansk Kunstnerråd indgår i dialog med politikere og myndigheder inden for kulturområdet og er repræsenteret i en række råd og udvalg.

Dansk Kunstnerråd samarbejder med tilsvarende organisationer i andre lande, bl.a. inden for rammen af de nordiske kunstnerråd.

Rådsmødet er Dansk Kunstnerråds højeste besluttende myndighed. I rådsmødet deltager 1 repræsentant for hver medlemsorganisation. Formand og bestyrelse vælges af rådet, som også nedsætter udvalg og arbejdsgrupper efter behov.

Dansk Kunstnerråd finansieres via kontingenter fra medlemsorganisationerne, tipsmidler fra Kulturministeriet, mv.

Aktuelle temaer

Dansk Kunstnerråd har bl.a. følgende temaer på dagsordenen:
– Kunststøttesystemet
– Kunstens tilgængelighed i hele landet
– Fødekæden – fra de kunstneriske fag i folkeskolen til de videregående kunstneriske uddannelser
– Kunstnerisk frihed, censur og selvcensur
– Medier og Public Service
– Kunstnernes arbejds- og produktionsforhold

Vores kontakter til Dansk Kunstnerråd er Peter Hermann

Gå til Dansk Kunstnerråds hjemmeside

Om Nordisk Visuell Kommunikation

I 1954 oprettedes Nordiske Tegnere som samarbejdsorgan for tegnerorganisationer i de nordiske lande. På NTs møder behandles fælles emner til vejledning og støtte for de enkelte foreninger.
Tegnerforbundet af 1919 deltager i en række møder vedrørende ophavsret på Nordisk plan. Fælles for disse møder er at koordinere vore bestræbelser på ensartede regler – både i Skandinavien og i hele EU – til gavn for billedskabere, kunstnere og fotografer.
Læs mere om det nordiske samarbejde her.

Om European Illustrators Forum

Tegnerforbundet er medlem af European Illustrators Forum, som er et netværk af europæiske sammenslutninger af illustratorer. EIFs formål er at sikre illustratorers rettigheder, at fremme brugen af illustrationer og at støtte udveksling af viden og kritisk debat mellem professionelle tegnere og deres kunder i hele Europa gennem konferencer, udstillinger, forskning og uddannelse.

EIF repræsenterer medlemmernes fælles interesser ved kontakt med myndighederne i EU og andre relevante organisationer.

Vores kontakt til European Illustrators Forum er: Henriette Wiberg Danielsen

Gå til European Illustrators Forums hjemmeside

Om VISDA (tidligere CopyDan Billeder)

Copydan Billeder har skiftet navn til VISDA – Visuelle Rettigheder I DAnmark.
VISDAs opgave er, på vegne af danske og udenlandske billedskabere, kunstnere og fotografer at indgå aftaler om billedlicenser vedrørende brug af billeder i alverdens sammenhænge, herunder i undervisning, i bøger, på museer, i TV og meget mere.
Derudover administrerer VISDA følgeretsordningen, der sikrer ophavsmanden til et værk vederlag i forbindelse med værkets erhvervsmæssige videresalg af auktionshuse, kunsthandlere mv.
VISDA er i løbende og tæt dialog med Kulturministeriet med henblik på at sikre den bedst mulige balance mellem rettighedshavernes og brugernes interesser.

Vores kontakt til CopyDan er Claus Riis

Gå til VISDAs hjemmeside

Tilbage til toppen af siden