International Status fra Copydan Billeder

Her er første nummer af International Status fra Copydan Billeder. Statusbrevet vil vi fremover fortælle, hvad der rører sig i internationalt regi, i organisationerne og hos Copydan Billeders søsterselskaber.

International Status

Status fra EU, CISAC, CIAGP, EVA, OLA og andre…

Januar 2017

Copydan Billeder afgiver høringssvar på EU reform af ophavsretten

EU Kommissionen offentliggjorde i efteråret en pakke med forslag til en reform af ophavsretten i EU. Der er flere positive takter i forslagene, men der er dog også forhold, som vi arbejder på at forbedre.

Kulturministeriet har modtaget omkring 100 høringssvar, herunder fra os. Disse svar vil nu danne grundlag for et høringsnotat, der skal forelægges Folketinget. Herefter får regeringen mandat til at forhandle reformen med EU. Vi har endnu ikke modtaget en tidsplan for forløbet.

 

EU stiller nye krav til datasikkerhed

I 2016 vedtog EU en ny persondataforordning. Det er en omfattende lov, der blandt andet stiller strenge krav til datasikkerhed i alle typer af virksomheder og organisationer. Der opereres med store bødestraffe ved overtrædelse.

Copydan Billeder behandler mange persondata på såvel kunder som rettighedshavere. For at sikre at vi lever op til de nye regler, deltager vi en arbejdsgruppe nedsat på tværs af foreningerne i Copydan Huset. Gruppen trækker på ekstern rådgivning inden for IT, jura og revision.

Som noget nyt stilles der krav til, hvordan vi dokumenterer både vores IT sikkerhed og vores arbejdsgange. I arbejdsgruppen ser vi derfor blandt andet på sikring af vores IT systemer, og vurderer om systemerne lever op til de nye krav. Og vi gennemgår og udarbejder dokumentation for samtlige arbejdsgange, der vedrører behandling, opbevaring og udveksling af persondata. I Copydan Billeder er vi dog allerede langt med dette arbejde, da vi gennem årene har haft dokumentation som prioriteret indsats.

Fristen for at kunne dokumentere, at vi overholder loven er sat til maj 2018.

 

Mere samarbejde på tværs i den visuelle verden

I slutningen af oktober deltog Copydan Billeder på den årlige CIAGP konference, som arrangeres af CISAC, den globale sammenslutning af forvaltningsorganisationer.

Konferencen, der fandt sted i Wien, er højt prioriteret af alle toneangivende organisationer, og der deltog over 60 repræsentanter fra alle dele af verden.

Et gennemgående tema var samarbejde på tværs af de forskellig visuelle brancher. Flere lande efterlyser mere sammenhold og samarbejde for at styrke den visuelle sektor som helhed.

 

Kommunikation og kreditering på dagsordenen på nordisk møde

I november var Copydan Billeders norske søsterorganisation BONO vært for den nordiske billedophavsretskonference. Det er en halvårlig tilbagevendende begivenhed, hvor hele norden drøfter visuel kultur og billedophavsret.

På dagsordenen var blandt andet vigtigheden af kreditering, kommunikation af værdien af visuelt arbejde samt den kommende EU ophavsretsreform.

Derudover blev både kollektiv forvaltning og krav om individuel fordeling diskuteret.

 

Ti principper for gode kontrakter

International Authors Forum har udarbejdet ti principper, der altid bør indgå i kontrakter om brug af værker. Formålet med principperne er dels at kunstnere bliver anerkendt og belønnet på fair vis for deres kunst, dels at skabe opmærksomhed omkring nogle af de issues, der ligger til grund for principperne.

De ti principper, der kun findes på engelsk, kan ses her.
International Status udarbejdes af Copydan Billeder og sendes til foreningens bestyrelse. Bestyrelsen er velkommen til at bruge materialet i deres organisationer.

Ideer til input kan sendes til Marianne Seydel Jørgensen, msj@copydanbilleder.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *