BestyrelsesNyt september 2016

Bestyrelsen vil så vidt muligt efter hvert bestyrelsesmøde i kort form fortælle om, hvilke emner bestyrelsen har behandlet.
Vi holdt møde den 21.09.16 og vores dagsorden består dels af gensidig orientering, evalueringer og beslutningspunkter.

Gensidig orientering og evalueringer:

Vi vil bestræbe os på at lægge referater af møder ud på hjemmesiden fra de forskellige netværk/udvalg bestyrelsen er repræsenteret i, så alle kan følge med i, hvad der sker i de forskellige foraer vi er repræsenteret i.
Vi har nylig været til et orienterende møde i CopyDan for at få helt klarhed over, hvad der skal ændres i vores vedtægter med baggrund i ændret EU-lovgivning. Vores advokat deltog i mødet og er i gang med at skrive forslag til vedtægter.
Evalueringen af Zagreb-turen her i september er meget positiv fra deltagerne, som nævner, at det har været inspirerende oplevelsesmæssigt og det styrker netværket, når fagfæller rejser sammen.
Der er skabt en E-publikation, så alle – også de, der ikke havde mulighed for at deltage – kan se lidt fra turen til Zagreb/Kroatien. Link: Tegnertur til Zagreb
I logo-konkurrencen om et logo i forbindelse med fejringen af 100 året for Tegnerne – Tegnerforbundets eksistens kom mange forslag og dommerne har valgt vinderne og alle logoer udstilles på Frederiksberg Bibliotek og overrækkelsen af priser sker den 4. oktober 2016 kl. 16 – 19. Alle er velkomne.

Beslutningspunkter

Under beslutningspunkter drøftede vi Bladet Tegnerens fremtid i relation til vores nye hjemmeside. Det er vi ikke færdige med at overveje. Hvordan kan vi både have en aktuel hjemmeside og noget på tryk som fortæller om Tegnerne – Tegnerforbundet af 1919?
Vi havde også økonomien oppe at vende i lyset af, at vi vil få færre midler fra CopyDan til kollektiv fordeling med baggrund i ny EU lovgivning, og da det er herfra kørsel til studieture, parkeringsudgifter og overnatningsudgifter kommer fra, er det udgifter, vi vil have fokus på at minimere, når det er muligt.
Bestyrelsen tog også stilling til legatansøgninger.
Næste års planlægning er vi gået i gang med og det overvejes at planlægge en studietur til Madrid. I hører nærmere om tidspunkt og pris.

Som tidligere nævnt skal vores vedtægter ændres med baggrund i lovgivning fra EU, og så snart advokat Michael Nathan har et forslag til nye vedtægter klar, sender vi dem til jer, og I inviteres til extraordinær generalforsamling den 25.10.16 kl.18 i Valby Medborgerhus. Tilmelding nødvendig, da vi bestiller middag til mødedeltagerne. Men sæt kryds i kalenderen.

Alice Faber, september 2016

Julie og udsigten over Zagreb. Foto: Henriette