Tegnerforbundet af 1919 snart 100 år

I 1919 besluttede en gruppe danske tegnere sig for at stå sammen om at forsvare deres interesser og derfor stiftede de Tegnerforbundet.

Alice Faber skriver her et kort resumé af vores 97-årige historie: Tegnerne – Tegnerforbundet af 1919 – er en forening for professionelle tegnere/illustratorer og studerende, der er i gang med at gennemføre en tegneruddannelse.
Har du brug for en tegner eller grafiker kan du sikkert finde ham/hende blandt Tegnernes medlemmer.
Som medlem af Tegnerne har du adgang til faglig og juridisk bistand og rådgivning, foreningens arrangementer, og så modtager du med jævne mellemrum foreningens nyhedsbrev.

Tegnerne blev under navnet Tegnerforbundet stiftet i 1919 med det formål at løse fælles problemer for udøvende tegnere. I 1939 blev der gennemført en egentlig uddannelsesplan og i 1950 blev grunden lagt til den struktur som organisationen i princippet stadig arbejder efter for at imødekomme alle fagets interesser. Tegnerne er en upolitisk organisation, som primært består af free-lance tegnere, grafiske designere, illustratorer og computergrafikere. Foreningens medlemmer er fordelt over hele landet.
Foreningen blev stiftet i 1919 og man fik et samarbejde med myndighederne i gang. Der blev oprettet uddannelser og tegneskole. Arbejdstilladelser for udlændinge og arbejdsanvisning. Ferieløn og lærlingespørgsmål blev taget op. Bladet Tegneren blev startet og det udgives stadig.
Der kom et brud med Bladtegnerne, så fulgte krigen og efterkrigen og i den periode skrumpede foreningen ind. Men mødeaktiviteten fortsatte. Man holdt møder hos medlemmerne, Borch i Vium og hos Forsvarsbrødrene. Man havde formænd og advokater til at varetage foreningens forretninger.
NT Nordiske Tegnere stiftet 1954 og vi har fortsat samarbejde med de nordiske foreninger. Resultat af NT blev konkurrenceregler, etiske regler og lev. betingelser.
Man var organiseret med Styremøder, (som regel en gang årligt), repræsentantskabsmøder (hver andet år og kongresser (hvert andet år).
Igennem perioden har adskillige formænd tegnet foreningen. Og Nordiske Tegneres generalsekretærer skiftede mellem Norge, Sverige, Danmark og Finland for to års perioder.
Foreningens 50 års jubilæum blev fejret med en jubilæumsfest på Bellevue Badehotel 1969.
Herefter skiftedes formænd på posten og et generationsskifte kom i gang og en kvinde kunne vælges som formand i Tegnerforbundet.
Tilmelding til Dansk Kunstnerråd og deltagelse i Rådets møder i forfatterforeningens lokaler.
Tilmelding til CopyDan Billedkunst. Stiftende møde i Rigsdagssalen på Christiansborg og efter flere møder i Kulturministeriet, hvor Billedkunst blev en selvstændig gruppe flyttede CopyDan ind i Ryesgade.
En strid mellem Tegnerforbundet og Fotografisk Landsforbund ender i forlig. Fotografisk Landsforbund bliver opløst, da Grafisk Hus på Nørrebro bliver lukket og de daværende tegnermedlemmer deles blandt fem organisationer – Danske Bladtegnere under Journalistforbundet, Visuelt Forum under Journalistforbundet, Danske Billedkunsts Fagforening, Bogillustratorerne under Dansk Forfatterforening og Tegnerforbundet.
Bladet Tegneren havde været lukket en periode, men genopstår.
Foreningen etablerer en medlemsudstilling, Mini Max 1968 med et lille galleri hos Einar Max Andersen.
75 års jubilæet fejres med fest på Slukefter i Tivoli 1994.
Kurser til videregående uddannelser på Grafisk Højskole og på Designskolen og på forbundets eget initiativ.
Image2use Adeilordenen stiftes i 1989 med første udnævnelse på årets generalforsamling.
CopyDan (kopipenge – kollektivt og individuelt), Danske Bladautorer laver fælles leveringsbetingelser.
Tegnerforbundet skiftede navn og logo (efter interne konkurrence). Det nye navn Danske Tegnere blev bredt kendt og så anlagde Danske Bladtegnere sag an mod navnet og Tegnerforbundet tabte sagen i begge prøvede instanser og foreningen fandt så nyt navn: Tegnerne – Tegnerforbundet af 1919 (logo Kaj Otto).
Nordiske Tegnere (1969-2001)
Nye vedtægter. Kun et årligt styremøde, men ordførerne skiftes hvert andet år. Nyt navn: Nordisk Visuel Kommunikation. (Nyt logo af Arne Dahl)
Tegnerbiennaler 1982-1994
Stockholm 1982, Helsingfors 1987, Oslo 1989 Edvard Munch Museet, Stockholm 1991,
Kulturhuset, København 1994 Rundetårn.
Nordiske Tegneres Pris – Hugin og Munin og Blyantsnål
Skiftevis uddeling i Stockholm, København, Helsingfors, Oslo

Fællesarrangementer
Seminar om Computerdesign i Sødetälje
Seminar om inspiration på Särö ved Göteborg.

Fællesseminar om ophavsret i København 1994. Kolossal tilslutning.
Opfølgende møder for Nordiske Tegneres bestyrelse med Kopinor, Norge og tilsvarende organisation i Stockholm.
Senere bliver møderne til fælles Ophavsretsmøde for alle Billedskabere. Først i Stockholæm, senere i København 2002, Oslo 2004 og Helsing fors 2005.
Oplysninger om Tegnerne – Tegnerforbundet historie er samlet af tidligere formand Arne Dahl

Sådan i korte træk op til nutiden.
Foreningen Tegnerne – Tegnerforbundet af 1919 er i dag en aktiv forening med voksende medlemstal og mange kunstrejser for medlemmerne og mange aktiviteter i ind og udlandet. Alt kan følges på foreningens hjemmeside.
I øjeblikket forbereder foreningen 100 års jubilæet i 2019.

Nu formand for foreningen er
Alice Faber

alicegfaber@gmail.com

Mobil: 2874 1636

Bagsideillustration af Asger Jerrild til festskriftet, som udkom i 1944 i anledning af Tegnerforbundets 25-års-jubilæum.