De gale, levende streger

Jeg var på Statens Museum for kunst i går den 27.10.2016 og det var en meget se-værdig udstilling, så jeg fik lyst at dele lidt om kunstneren Auguste Rodin med Tegnerne – Tegnerforbundets hjemmeside.
Helt fra barndommen tegnede Auguste. Og hvor de fleste holder op omkring puberteten blev han ved og tegnede hele sit liv. Det var en del af hans arbejdsmetode, næsten som en slags tænkning med blyanten. Øjet, hånden og ånden mødtes i tegningen og bevægelsen i stregen. De levende former interesserede Auguste Rodin, for ham er det vi taler om, og han brugte levende modeller, men ikke så de skulle sidde stille. De gik rundt i hans atelier eller han gik til ballet og tegnede og tilegnede sig bevægelsen i den hurtige øvede streg. På den måde tilegnede han sig den hele figur og kunne gå videre og omsætte det sete og tegnede i hans andet kunstneriske virke: skulpturen. Men hos ham er tegningen ikke en skitse, men selvstændige værker.
Det ses tydeligt på den store udstilling på SMK. Det var tegningen som det egentlige værktøj og redskab, der lå forud for hans skulpturer som kom til at revolutionere den vestlige billedhuggerkunst og som brød med den akademiske salonskulptur, som i øvrigt afviste ham i samtiden gang på gang. Den franske digter Charles Baudelaire havde været efter salonkulturen og nu kom så Rodin og overskred med voldsom energi og kraft denne historiske spærring som kunsten havde befundet sig i. Nu brød barriererne ned og gennem den levende streg og frisættelse overskred han de snærende regler for hvad man måtte og ikke kunne. Han både kunne og gjorde det. Gale streger, gale digtere, siger man ofte om noget, der går forud en ændring eller et paradigmeskift.
Slutningen af den attende århundrede indtil 1900-tallet var en sådan brydningstid. Gamle lærdomme stod for fald. Der var et opbrud på vej. Auguste Rodin var en af de kunstnere, der var med til at bryde nye veje.
Om sine tegninger skriver han: ”Det er meget enkelt. Mine tegninger er nøglen til mit værk: min billedhuggerkunst er intet andet end tegning i samtlige dimensioner. Jeg har tegnet hele livet: jeg begyndte livet med at tegne. Da jeg var ung og med skitseblok og blyant gik hen for at kopiere antikkerne på Louvre, forberedte jeg mig på at blive billedhugger.”
EKSTASER Tegninger af Auguste Rodin
Den Kongelige Kobberstiksamling
Statens Museum for Kunst i samarbejde med Musée Rodin
Udstilling på SMK:  Flygtige øjeblikke. Tegninger af Auguste Rodin 22. september til 15. januar.

Se mere om udstillingen på linket her

Af Alice Guldberg Faber, oktober 2016

Rodin: Cambodia-pige
Rodin: Hest og rytter
Rodin: Dansende pige