Når du deltager i Tegnerforbundets ture og rejser

Fælles tegnerejser og ture med Tegnerforbundet

Tegnerforbundet arrangerer tegnerrejser med det formål at opsøge og finde inspiration i kunst og kultur, at dyrke glæden ved at tegne sammen og gennem fælles oplevelser at styrke medlemmernes netværk.

Tegnerforbundets rejser og ture er støttet af VISDA-midler, derfor er forventningen, at vi deltager i de fælles arrangementer på turen.

Hvis man inden rejsen er klar over, at man ikke på egen hånd vil være i stand til at følge programmet, må man gerne inden rejsen alliere sig med en person, der kan hjælpe eller henvende sig til arrangøren, så vi sammen finder en løsning.
Hvis man undervejs bliver ude af stand til at deltage i et af rejsens arrangementer, så tal med arrangøren.

Nogle deltager på rejsen sammen med nogen de kender i forvejen, andre deltager på egen hånd. Vi opfordrer til at alle er opmærksomme på de øvrige deltagere og inviterer hinanden ind i fællesskabet.

Tegnerforbundets rejser er tilrettelagt frivilligt og ulønnet. Vi gør os umage, men kan ikke forventes at være i stand til at bistå i alle situationer eller at svare på alle spørgsmål.

Tegnere på tur. Foto: Henriette Wiberg Danielsen