Fonde

De midler, Tegnerforbundet administrerer på vegne af rettighedshaverne, kommer fra CopyDan-foreningerne Billedkunst og Tekst og Node. Midlerne kan ikke identificeres som tilkommende en bestemt rettighedshaver, men er udbetalt som en kollektiv pulje, der kan søges af alle rettighedshavere, der kan dokumentere tilknytning til den faggruppe, der omfattes af Tegnerforbundet.

En del af disse kollektive vederlag kan søges af rettighedshaverne og anvendes som støtte for uddannelsesformål eller til støtte af projekter og aktiviteter, som Tegnerne / Tegnerforbundet af 1919 finder egnede til støtte.

Der kan indsendes ansøgninger 2 gange om året:
1. marts og 1. september.

For at sikre en ensartet bedømmelse vil ansøgninger blive behandlet ved første bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen.

Støtte til uddannelsesformål er ét-årige – og støtte til personlige projekter kan højst bevilliges to gange indenfor en to-årig periode, herefter er modtagere af støtte afskåret fra at søge i to år.

Dette gælder ikke for projekter, arrangementer eller kurser og lignende, der kommer en større kreds af rettighedshavere til gode.

Bestyrelsen for Tegnerforbundet behandler og godkender ansøgningerne – og indtil projektet / forløbet er afsluttet, må ansøgeren betragte det udbetalte som et lån.

Når projektet / forløbet er afsluttet beder Tegnerforbundet dig om at lave en rapport, vi kan anvende til beskrivelse af anvendelsen af de kollektive midler og til inspiration for kolleger.

Bestyrelsen for Tegnerforbundet anbefaler, at du bruger vores online ansøgningsskema
eller sender/mailer ansøgning med bilag til: