En dansk tegner tegner en østrisk tegner – Tina tog billedet af såvel sin egen tegning som modellen