Tegnerforbundets vedtægter

Hent Tegnerforbundets vedtægter på en pdf her.

Bestyrelsen

Bestyrelsen, som blev valgt på generalforsamlingen d. 27. februar 2018, består af:

Formand Alice Guldberg Faber
Næstformand / kasserer Hans Ole Herbst
Bestyrelsesmedlem / webmaster Henriette Wiberg Danielsen
Bestyrelsesmedlem / sekretær Lise Seisbøll Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem Claus Riis

Suppleant Kirsten Skotte Hansen
Suppleant Hjarne Kaiser

Se i øvrigt under Kontakt

Tilbage til toppen af siden

Kontingent og refundering af udgifter

Kontingent betales én gang om året. For tiden betales 1400 kr om året.
Kontingent betales inden årets afslutning, så årsmærke til medlemskortet for det følgende år kan udsendes ved det nye års begyndelse

Da vi er overgået fra to til én årlig betaling vil der til betaling 1. april 2017 blive opkrævet 1.050 kr. som dækker frem til 31. december 2017, og i slutningen af 2017 betales så 1.400 kr. til dækning af kontingent for hele 2018.

Kontingent betales til Tegnernes konto: Reg.: 1551 Kontonr.: 366 804 29 45
eller på Mobile Pay: 236419

 

Refundering af udgifter

Hvis du har haft udgifter, som refunderes af Tegnerne, skal du udfylde et af nedenstående skemaer. Bilag kan vedhæftes som pdf- eller jpg-filer.

Skema og bilag skal indsendes senest 30 dage efter datoen for din udgift.

Skema til udgifter der refunderes af Tegnerne kan hentes her.

Skema til udgifter i forbindelse med kørsel i egen bil kan hentes her.

OBS! Bemærk at hvis du ønsker udgifter til transport i forbindelse med et af Tegnernes arrangementer refunderet, skal du kontakte Tegnernes bestyrelse inden udgiften.

Tilbage til toppen af siden

om_medlemskortet

Referater og beretninger

Hent referater og beretninger fra generalforsamlinger herunder:

Generalforsamling 2019 – referatberetning
Generalforsamling 2018 – referatberetning
Generalforsamling 2017 – referat beretning
Ekstraordinær generalforsamling 2016 – referat

GDPR – General Data Protection Regulation

Tegnerforbundets bestyrelse har på fastlagt regler så foreningens persondatabehandling er i overensstemmelse med EU’s General Data Protection Regulation og dansk persondata-lovgivning.

Hent vores regler for behandling af persondata her.

VISDA

Læs her: Gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af kulturelle midler fra VISDA 2018

Kontrakter

Ved tegneopgaver kan det være af betydning, at man udfærdiger en skriftlig aftale med den der bestiller opgaven – du kan se hvilke områder, det er væsentligt at huske i denne standardaftale.
Hent standardaftalen her
.

Tilbage til toppen af siden

Juridisk vejledning og ophavsret

Tegnerforbundets muligheder for at gå aktivt ind i vores medlemmers juridiske problemer er begrænsede, men skulle du få brug for juridisk rådgivning, kan vi tilbyde dig et møde med vores advokat Michael Nathan – og det vil forhåbentlig være nok til at afgøre, om det kan betale sig for dig at gå videre med din sag eller ej. Kontakt Tegnernes bestyrelse hvis du har brug for et møde med advokaten.

 

Tilbage til toppen af siden

Medlemsbladet Tegneren

I de senere år er det trykte medlemsblad Tegneren udkommet en gang om året.
Fremover vil vores hjemmeside afløse bladet.
Her kan du hente pdf-udgaverne af bladet:

Tegneren Januar 2017

Tegneren Januar 2016

Tegneren Januar 2015

Tegneren Januar 2014

Tegneren Januar 2013

Tegneren Januar 2012

Tegneren Januar 2011

Tilbage til toppen af siden

Fonde

Tegnerforbundets Fond for CopyDan-midler

De midler, Tegnerforbundet administrerer på vegne af rettighedshaverne, kommer fra CopyDan-foreningerne Billedkunst og Tekst og Node. Midlerne kan ikke identificeres som tilkommende en bestemt rettighedshaver, men er udbetalt som en kollektiv pulje, der kan søges af alle rettighedshavere, der kan dokumentere tilknytning til den faggruppe, der omfattes af Tegnerforbundet.

En del af disse kollektive vederlag kan søges af rettighedshaverne og anvendes som støtte for uddannelsesformål eller til støtte af projekter og aktiviteter, som Tegnerne / Tegnerforbundet af 1919 finder egnede til støtte.

Der kan indsendes ansøgninger 2 gange om året:
1. marts og 1. september.

For at sikre en ensartet bedømmelse vil ansøgninger blive behandlet ved første bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen.

Støtte til uddannelsesformål er ét-årige – og støtte til personlige projekter kan højst bevilliges to gange indenfor en to-årig periode, herefter er modtagere af støtte afskåret fra at søge i to år.

Dette gælder ikke for projekter, arrangementer eller kurser og lignende, der kommer en større kreds af rettighedshavere til gode.

Bestyrelsen for Tegnerforbundet behandler og godkender ansøgningerne – og indtil projektet / forløbet er afsluttet, må ansøgeren betragte det udbetalte som et lån.

Når projektet / forløbet er afsluttet beder Tegnerforbundet dig om at lave en rapport, vi kan anvende til beskrivelse af anvendelsen af de kollektive midler og til inspiration for kolleger.

Bestyrelsen for Tegnerforbundet anbefaler, at du bruger vores online ansøgningsskema

eller sender ansøgning med bilag til: alicefaber@gmail.com eller

Formand
Alice Guldberg Faber
Kastrupvej 31
4300 Holbæk
tlf.: 28 74 16 36

Svend Grams Mindelegat

Oplysninger om Svend Grams Mindelegat kan findes på linket her.
Legatet uddeles næste gang i 2019.

Skat

Hvordan er det lige med kunst og skat?
Er legater skattepligtige?
Find Dansk Kunstnerråds indlæg om reglerne for beskatning af kunst og legater her.

Tilbage til toppen af siden