Illustration fra Dansk Kunstnerråds pjece ‘Anbefalinger fra Dansk Kunstnerråd om kunstnerens
potentiale i folkeskolen,